Våra tjänster

Vi tillhandahåller ekonomi- och löneadministrativa tjänster till travsällskapen och övriga bolag inom hästsporten, så att våra kunder kan koncentrera sig på utveckling av sporten istället. Våra två viktigaste mål är att ständigt utveckla våra processer så att de alltid är så effektiva som möjligt, och att tillhandahålla den bästa servicen till våra kunder. Vi erbjuder våra kunder ett flexibelt, paketerat tjänsteutbud för effektiv hantering. Det är anpassat efter respektive kunds behov, baserat på storlek, resursstruktur och andra lokala förutsättningar.

Löneadministration

Vi ansvarar för att betala ut korrekta löner och ersättningar till våra kunders medarbetare. Vi lägger också upp nyanställda och underhåller och administrerar förändringar i system. Våra kunder kan även nyttja vår support och få stöttning i personalfrågor. Vi tillhandahåller mallar, standarddokument och intyg.

Målen är att ständigt upprätthålla uppdaterade och korrekta registerdata för att tillgodose verksamhetens och medarbetarnas behov, samt för att möjliggöra hög träffsäkerhet för våra löneutbetalningar.

Vi använder det molnbaserade systemet Visma, Agda.

 • Löneadministration
 • Personalstöd
 • Extern rapportering
 • Arkivering

Leverantörsreskontra

Vi hanterar digitala leverantörsfakturor som ankommer i ekonomisystemet efter att de scannats och verifierats hos vår externa part Azets.

Målet är att stödja våra kunder genom att tillhandahålla effektiva processer för transaktionshantering som håller hög kvalitet inom leverantörsreskontra.

 

 • Verifiera de digitala leverantörsfakturorna för att säkerställa korrektheten på dem
 • Registrera/ändra leverantörsuppgifter
 • Påminnelse och inkasso
 • Arkivering
 • Scanna/verifiera leverantörsfakturor (de som fortsätter komma per post)

Kundreskontra och fakturering

Vi lägger upp, fakturerar och säkerställer kundens korrekta betalning. Och ansvarar för alla strömmar av likvida medel.
Vårt mål är att minimera andelen kapital bundet i kundfordringar. Vi utför våra tjänster med stor respekt för våra interna kunders kundrelationer. Med snabba och korrekta kundupplägg servar vi våra kunder, för att tillgodose verksamhetens behov och möjliggöra hög träffsäkerhet för våra fakturor och kundernas betalningar.

 

 • Registrera/ändra kunduppgifter
 • Kundfakturering
 • Kundreskontra
 • Påminnelser, krav, räntor och inkasso
 • Arkivering

Redovisning

Vi hanterar den löpande redovisningen och tar fram bokslut. Vi sammanställer räkenskaperna och återför informationen så att respektive kund har möjlighet att mäta sina prestationer ekonomiskt. Den finansiella informationen gör det möjligt för våra kunder att följa upp sitt resultat, samt att kontrollera hur verksamheten presterar utifrån uppställda mål och budgetar.
Vi levererar bokslut och rapporter enligt tidplan, och ser till att rätt information levereras till rätt intressent i rätt tid. Vi har dessutom, tack vare våra stora volymer, möjlighet att hålla oss med expertis.
Vi ansvarar för att boksluts- och redovisningsprocesserna löper effektivt genom verksamheten och säkerställer att den håller hög kvalitet. Vi har även ansvaret för att homogenisera redovisningsprocessen mellan olika kunder och intressenter för att hanteringen ska bli så effektiv som möjligt.
Målet är att få fram ett korrekt resultat för respektive kund och samtidigt återföra information så att verksamheterna hela tiden har en bra finansiell förståelse. På så sätt får de bästa möjliga förutsättningar att driva och styra sin verksamhet.
Vi använder det molnbaserade programmet Xledger för redovisning. Via det kan våra kunder sköta all sin ekonomihantering var som helst och när som helst. Om frågor uppstår kan de ta hjälp av sin redovisningskonsult.

 • Löpande redovisning
 • Kassaredovisning och likviditetshantering
 • Anläggningsredovisning
 • Rapportering
 • Månadsbokslut
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Inkomstdeklarationer
 • Arkivering

Controlling och analys

Vi hjälper till med att ta fram relevanta nyckeltal och är behjälpliga för ledningen vid strategiska beslut. Vi tittar även mer ingående på, och analyserar, efterfrågade områden gällande redovisningsdelen.

 • Ekonomisupport
 • Projekt

Låter det intressant?