Kundtjänst

Kontakta oss gör du effektivast genom att välja det tjänsteområde som passar dig bäst, företrädesvis via mejl, men telefon går också bra.

Löneadministration
Mejl: loner@hastsportensac.se
Tel: 08-475 27 35

Kundfakturahantering
Mejl: kundfaktura@hastsportensac.se
Tel: 08-475 27 43

Leverantörsfakturahantering
Mejl: leverantorsfaktura@hastsportensac.se
Tel: 08-475 27 41

Ekonomisystemsfrågor (Xledger och Insight)
Mejl: ekonomisystem@hastsportensac.se
Tel: 08-475 27 57

Redovisning och allmänna frågor
Mejl: redovisning@hastsportensac.se
Tel: 08-475 27 33

Kontaktpersoner

Vill du ha information, eller har du frågor om redovisning, lön eller om vår hantering av leverantörsfakturor? Kontakta berörd person på mejladress eller telefonnummer nedan.

Kontorschef

Johanna Lundström

Kundreskontra

Anne-Lis Lundh

Leverantörsreskontra

Jan Lundin

Ekonomisystem

Anna Rautiainen

Löneadministration

Redovisningsekonomer